ENKLAWA - HOTEL DLA KOTÓW I PSÓW, OKREŚLA WARUNKI KORZYSTANIA Z JEGO USŁUG ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OFERCIE.

- Gwarantujemy, że każdego kota, psa pozostawionego nam w opiece, otoczymy najlepszą możliwą opieką, dbając o jego dobry nastrój, zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobre i higieniczne warunki pobytu.

- Enklawa świadczy usługi opieki całodobowej, długo i krótkoterminowej, na godziny oraz dojazdem nad kotami i psami.

- Gości przyjmujemy i żegnamy codziennie w godz. 08:00 - 18:00, po wcześniejszym ustaleniu konkretnej godziny przyjazdu. W przypadku zmiany godziny przybycia prosimy o niezwłoczny kontakt.

- Nie wymagamy przedpłat lub kaucji podczas rezerwacji. Prosimy jednak o przemyślane rezerwacje. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

- Każdy opiekun przed przekazaniem pupila pod naszą opiekę akceptuje regulamin i podpisuje Umowę Powierzenia Zwierzęcia pod Opiekę.

- Doba w Hotelu liczona jest od chwili przyjęcia zwierzęcia lub w przypadku opieki godzinowej nad zwierzęciem na podstawie indywidualnych ustaleń z właścicielem.

- Przed pozostawieniem zwierzęcia w Hotelu właściciel obowiązany jest do udzielenia niezbędnych informacji o swoim pupilu, jego stanie zdrowia, upodobaniach żywieniowych, zachowaniu, nawykach itp.

- Właściciel jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią ilość karmy na czas pobytu zwierzęcia w Hotelu. Sposób żywienia jest indywidualnie ustalany z właścicielem zwierzęcia.

-  Właściciel może dostarczyć również zabawki, legowisko, miski itp. dla zapewnienia komfortu psychicznego zwierzęcia.

-   Koty muszą być przywiezione w kontenerkach, a psy na smyczy. Nie chcemy powodować niepotrzebnego stresu czy możliwości ucieczki.

-   Do Enklawy przyjmujemy zwierzęta zdrowe.

- Koty muszą być zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym (przynajmniej 14 dni przed przyjazdem), odrobaczone i odpchlone, a w przypadku wyrażenia woli wyprowadzania kota na spacery, również zabezpieczone przeciwko kleszczom. Kot musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie od weterynarza o szczepieniach.

- Psy muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym, muszą być odrobaczone i odpchlone, oraz zabezpieczone przed pchłami i kleszczami. Pies musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie od weterynarza o szczepieniach.

- Kierując się dobrem naszych Gości nie przyjmujemy do Enklawy zwierząt z objawami chorobowymi. Takimi jak np. w przypadku kotów koci katar lub innymi.

- Nie przyjmujemy niewykastrowanych kocurków powyżej 12 miesięcy życia (decydując się na wybór naszego hotelu dla niewykastrowanego kotka pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia, właściciel automatycznie zgadza się na pokrycie kosztów czyszczenia i zakupu środków niwelujących zapach (dodatkowo 50 zł ) w przypadku, kiedy jego kot zacznie znaczyć teren podczas pobytu u nas.

- Nawet jeśli kot nie znaczy miejsc u Państwa w domu, nie oznacza to, że nie zacznie tego robić u nas😊 Spotykając się z wieloma zapachami, innymi zwierzętami, będąc w nowym miejscu, może zacząć to robić...

- Właściciel pozostawia kontakt do siebie oraz do lekarza weterynarii prowadzącego zwierzaka. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie choroby pupila ponosi Właściciel po wcześniejszym uzgodnieniu postępowania. W przypadku braku możliwości kontaktu Właściciel zgadza się na podjęte działania oraz pokrycie udokumentowanych kosztów leczenia / interwencji.

- Enklawa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt:

   > Agresywnych kotów – w stosunku do nieznanych im osób oraz innych zwierząt,

   > kocic ciężarnych, w okresie rui i posiadających potomstwo na odchowaniu.

   > groźnych ras psów,

   > zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt bądź ludzi,

   > niedostatecznie zabezpieczonych przed wejściem na teren Hotelu (tzn. psy bez smyczy, koty bez transportera).

- Enklawa jest obiektem dla zdrowych zwierząt, lecz chętnie przyjmiemy seniorów, zwierzęta po przejściach, ułomne, przyjmujących leki lub suplementy związane z chorobami niezakaźnymi.

- Enklawa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy zwierzęcia związane z zabawą.

- Mimo wysokich standardów prowadzenia hotelu, Koty lub Psy przebywające razem mogą być narażone na ryzyko kontuzji, czy chorób. Nasi Goście są cały czas pod naszym nadzorem, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe obrażenia, chorobę lub śmierć podczas opieki. Prosimy także o sprawdzenie długości pazurów kocich przed przyjazdem do hotelu. Dla bezpieczeństwa innych Gości, powinny być przycięte — nieostre.

- Enklawa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np.: legowiska, zabawki), które uległy zniszczeniu lub zagubieniu. Podczas pobytu zwierzęcia w Enklawie za wyrządzone przez niego szkody i dewastację mienia, właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

-  Pobyt zwierzęcia w Enklawie może zostać przedłużony tylko za zgodą Hotelu, pod warunkiem że są wolne miejsca i po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela.

- Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu. W przypadku skrócenia terminu pobytu zwierzęcia lub jego śmierci wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

- Płatność gotówką za pobyt przyjmuje się w dniu przyjęcia zwierzęcia do Hotelu.

- W przypadku odebrania zwierzęcia po ustalonym terminie właściciel zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty określonej w Cenniku. Jeśli zwierzę zaopiekowane przez Enklewę nie zostanie odebrane w ustalonym terminie oraz kiedy nie ma możliwości kontaktu z Właścicielem przez 14 kolejnych dni po ustalonym terminie odbioru, a także płatność za przedłużony pobyt nie zostaje uregulowana – traktujemy to jako porzucenie zwierzęcia, a tym samym zrzeczenie się praw do niego. Wówczas właścicielem zwierzaczka zostaje Enklawa.

- Przyjmując niniejszy Regulamin, właściciel psa lub kota wyraża zgodę na bezpłatne umieszczenie zdjęć, lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących pracę Hotelu i w bazie klientów, na stronie internetowej Hotelu oraz portalach społecznościowych. Sprzeciw właściciel powinien wyrazić na piśmie.

Zapoznaj się  naszym regulaminem

Rezerwacja

Mobile menu

Adres

ul. Żeglarzy 3

55-020 Mędłów

Kontakt

enklawa.hotel@gmail.com

509 643 677

Znajdziesz nas